pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 118.4219
USD 104.1621
CHF 104.4377
GBP 134.8769
CAD 78.1508
HRK 15.9398
BAM 60.5482
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
13.12.2017.Glas Srpske

Budžet Srpske za 2018. godinu 3,3 milijarde KM

Budžet Srpske za 2018. godinu 3,3 milijarde KMNarodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku budžet Republike Srpske za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 137 miliona KM, odnosno 4,3 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu.

Budžetom za narednu godinu planiran je suficit od 125,2 miliona KM, dok je budžetom za 2017. godinu planiran suficit od 67,1 milion KM, a biće usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročne zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2,494 milijarde KM, što je više za 5,3 odsto ili 124,7 miliona KM u odnosu na poreske prihode planirane budžetom Srpske za ovu godinu, a procijenjeni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u narednoj godini iznose 2,558 milijardi KM, navodi se u ovom dokumentu.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, kojim je definisano da se ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući i izdatke za otplatu duga, raspoređuju u skladu sa odlukom o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godine koji je izrađen prema metodologiji i smjernicama Evropske komisije i kojim su predstavljene ključne mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske u tom periodu, uz srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatni program strukturalnih reformi.

Ostvareni rezultati i makroekonomski pokazatelji ukazuju na oporavak i stabilizaciju privrede u Republici Srpskoj, nakon teških godina svjetske ekonomske krize, finansijskih blokada koje su dolazile sa nivoa BiH, ali i teških elementarnih nepogoda koje su obilježile prethodni period, navodi se u ovom dokumentu.

Proizvodna djelatnost jedna je od oblasti kojoj će biti posvećena posebna pažnja u okviru realizacije Programa, a ključne mjere su restrukturisanje privrednih društava u državnom vlasništvu, okončanje procesa privatizacije, te pokretanje i okončanje stečajnog postupka i likvidacije.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share