pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 118.4219
USD 104.1621
CHF 104.4377
GBP 134.8769
CAD 78.1508
HRK 15.9398
BAM 60.5482
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
11.01.2018.Business magazin

Priprema terena za izgradnju Bloka 7 bit će završena do polovine 2018.

Priprema terena za izgradnju Bloka 7 bit će završena do polovine 2018.U TE „Tuzla“ u 2017.godini, proizvedeno je 3.472.267 MWh električne energije i 115.665 MWh toplotne energije i tehnološke pare, uz utrošak 3,8 miliona tona uglja.

Ukupna ulaganja Termoelektrane  u protekloj godini bez kapitalnih izdvajanja, iznosila su 8,6 miliona KM, od čega 2,1 milion KM za ekološke projekte, što je 24 procenta od ukupnih investicija u prošloj godini.

„U projekte u oblasti ekologije, TE „Tuzla“ je od 1996. godine do danas, investirala 250 miliona KM. Direktni efekti zamjene elektrofiltera, ugradnje pneumatskog transporta pepela, sanacije rashladnih tornjeva, zatvaranja povratnih voda sa šljačišta i drugih investicija su smanjenje emisija npr. čvrstih čestica u zrak za 78 procenata u 2017. u odnosu na 2010. godinu  i smanjenje zagađenja vode za 97 procenata u odnosu na 2014. godinu“- kazao je dr. Izet Džananović, direktor TE „Tuzla“ prezentirajući pokazatelje poslovanja.

Ispunjavajući zakonima propisane obaveze, TE ¨Tuzla¨ je u protekloj godini, za naknade za zaštitu voda, korištenje opće korisnih funkcija šuma, zagađenje zraka i naknadu koja podrazumijeva izdvajanje i usmjeravanje dijela prihoda ostvarenog radom TE, Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Tuzlanskom kantonu i Gradu Tuzla, uplatila 8,3 miliona KM. Od  stupanja na snagu zakona kojima su regulisane navedene naknade do 2017.godine, uplaćano je 59 miliona KM.

„Po osnovu naknade za zagađenje zraka, TE ¨Tuzla¨ je do danas Fondu za zaštitu okoliša FBiH uplatila blizu 30 miliona KM, dok je na osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog radom termoelektrana, Termoelektrana od 2015.godine kada je Zakon stupio na snagu do danas, u budžet Grada Tuzla uplatila 16 miliona KM. Uz uplaćene naknade, Termoelektrana je u okviru saradnje sa Gradom Tuzla, u realizaciju projekata Prijateljskog okruženja investirala 3,6 ,miliona KM, Gradu je bez naknade na korištenje ustupljen vodovodni sistemi vrijednosti 247 hiljada KM, te zemljište za izgradnju gradskog groblja čija je vrijednost veća od 2 miliona KM“- rekao je dr. Džananović, naglašavajući da je zakonima propisano da su sredstava izdvojena po osnovu naknada, namjenjena za finansiranje projekata zaštite okoliša, energetske efikasnosti i poboljšanje uslova života u lokalnoj zajednici.

TE „Tuzla“ s ciljem društveno odgovornog djelovanja, u narednom periodu nastavlja aktivnosti na ulaganju u ekološke projekte, uz očekivanje podrške od strane nadležnih ministarstava, kako bi projekti bili realizovani u što kraćem roku.

Urađena ja Studija o procjeni utjecaja na okoliš za izgradnju objekta odsumporavanja dimnih plinova blokova 5 i 6, za koju je u toku ocjena u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Izgradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla već nekoliko godina predstavlja jedan od projekata koji je konstantno u fokusu javnosti.

Početak radova dosad je nekoliko puta najavljivan, a Džananović je kazao da bi do 31. marta ove godine od Parlamenta FBiH trebale biti pribavljene sve saglasnosti.

"Elektroprivreda BiH već je objavila poziv za prikupljanje ponuda za pripremne radove koji obuhvataju pripremu terena i ograđivanje gradilišta. Naša procjena je da će oni koštati blizu 18 miliona KM i to je definitivno početak radova. Druga faza je infrastrukturno opremanje lokacije, a onda kreću geološko-istražni radovi. Što se tiče Termoelektrane Tuzla, Blok 7 je pred početkom faktičke i fizičke realizacije", pojasnio je Džananović, naglasivši da bi prva faza projekta trebala biti završena do polovine ove godine.

Prema projektnoj dokumentaciji, izgradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla trajat će 56 mjeseci.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share