pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.929
USD 103.2472
CHF 104.1316
GBP 136.4287
CAD 77.6053
HRK 15.8921
BAM 60.2961
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
18.04.2018.Oslobodjenje

Domaći GMO proizvodi na tržištu Bosne i Hercegovine

Domaći GMO proizvodi na tržištu Bosne i HercegovineCentar za životnu sredinu je u prethodnom periodu poslao na laboratorijsko testiranje na GMO markere pet nasumično odabranih prehrambenih proizvoda čije je porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a prisutni su na našem tržištu.

Po dobijanju rezultata analize ustanovljeno je da je kukuruzna krupica LO50 proizvođača Briž Brčko pozitivna na na P-35S, T-NOS i pat markere, što ukazuje na to da ovaj proizvod sadrži GMO (genetski modifikovane organizme) koji se mogu detektovati u ovim elementima.

Zahtjev za inspekcijski nadzor kompanije Briž upućen je Federalnom poljoprivrednom inspektoratu, Poljoprivrednoj inspekciji Brčko Distrikta, te Republičkoj poljoprivrednoj inspekciji Republike Srpske. Nadležna inspekcija Brčko Distrikta obavila je nadzor nad kompanijom, te je utvrđeno da je za proizvodnju GMO pozitivne kukuruzne krupice korištena sirovina nabavljena od firme iz Bijeljine.

Kukuruzna krupica LO50 je u trenutku inspekcijskog nadzora već bila potpuno distribuisana na tržište, te je nadležna inspekcija poslala na analizu proizvod iz drugog lota (LO52) za čiju proizvodnju je također korištena sirovina nabavljena od iste firme iz Bijeljine.

Rezultati analize su pokazali da se ponovo radi o GMO pozitivnom proizvodu. Kompaniji Briž je naloženo da povuče sa tržišta proizvode iz navedene serije, a odgovorno lice kompanije je izjavilo da svojevoljno povlači sa tržišta još tri lota za čiju je proizvodnju korištena već navedena sirovina.

"Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju znati šta se nalazi na policama sa kojih kupuju, a što sada nije slučaj. Iako je hrana koja potiče od GMO prema zakonima u BiH zabranjena za ljudsku upotrebu dokazali smo da je stanje na tržištu nažalost drugačije, ali to potrošači sami ne mogu da otkriju jer ovi proizvodi nisu obilježeni. Šteta će biti daleko veća ukoliko se utvrdi da je sporna sirovina, odnosno kukuruz, proizveden u BiH, a uzgoj GMO sorti je također zabranjen u oba entiteta i Brčko Distriktu”, izjavio je Viktor Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu.

Zabrana upotrebe genetički modifikovanih organizama podrazumijeva da je zabranjeno svako uvođenje genetski modifikovanih organizama u životnu sredinu, njihovo pakovanje, stavljanje u promet i tranzit preko područja Republike Srpske. Prisustvo ovog GMO pozitivnog proizvoda nam pokazuje da su ove zabrane prekršene.

Ovaj slučaj također ukazuje na činjenicu da nadležne institucije i granična policija ne mogu adekvatno da zaštite prava građana i životnu sredinu, te da su građani direktno izloženi svim potencijalnim rizicima koje donosi konzumiranje GMO proizvoda.

Nakon što je potvrda stigla iz inspekcije Brčko Distrikta, Centar za životnu sredinu se sa ovim informacijama obratio inspektoratu Republike Srpske da izvrši kontrolu porijekla sirovine kod firme iz Bijeljine kako bi se utvrdilo kako je došlo do stavljanja iste na tržište BiH. Poručuju da su ovakve kontrole očigledno neophodne i da institucije trebaju da nađu način kako da ih rade redovno za one proizvode za koje se utvrdi visok stepen rizika, kao što se sada može reći za kukuruz.

U narednom periodu, Centar za životnu sredinu će na deset lokacija u BiH izvršiti brzo testiranje vode na prisustvo glifosata, totalnog herbicida koji se najčešće koristi kod uzgoja GMO sorti, a koji je Svjetska zdravstvena organizacija deklarisala kao “vjerovatno karcerogen za ljude”. Aktivnosti se provode ou podršku Gekko i Grassroots fondacija iz Njemačke.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share