pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.9612
USD 105.492
CHF 104.5199
GBP 134.9207
CAD 78.3067
HRK 15.8768
BAM 60.3126
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
06.11.2018.Grantovi.com

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava  za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  kao nosioci i koji u tekućoj godini u jesen obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu,  površine od 2 do 20 dunuma i na istoj zasnuju ratarsku proizvodnju.

Podsticaj  iznosi:

60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost (samostalni poljoprivrednici),
40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,

- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2018. godini,

- vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista), ugovor o zakupu zemljišta ili ovjerena izjava o korištenju zemljišta bez naknade sa kopijom ZK izvatka ili kopijom posjedovnog lista,

- Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),

- kopija kartice sa brojem bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2018. godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat,  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share