pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5843
USD 106.6718
CHF 107.609
GBP 133.1043
CAD 80.3501
HRK 15.8748
BAM 60.1199
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
12.12.2018.Business magazin

Poticaji animalnoj proizvodnji veći za 3.275.718,15 maraka

Poticaji animalnoj proizvodnji veći za 3.275.718,15 marakaFederalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenog Proračunom Federacije BiH za 2018. godinu kojom su sredstva za animalnu proizvodnju sa 43.435.000 maraka povećana na 46.710.718,15 ili za 3.275.718,15 maraka.

U obrazloženju je navedeno da je tijekom realizacije programa za 2018. godinu uočeno da sredstva koja su planirana u odjelu Model kapitalnih ulaganja (regres kamata i komasacija zemljišnih parcela) nisu mogla biti realizirana iz objektivnih razloga.

Izraženo je mišljenje da sredstva za komasaciju zemljišnih parcela u Proračunu Federacije za 2019. godinu treba planirati direktno u Proračunu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja će to i realizirati, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Ni sredstva u odjelu Model ruralnog razvoja nisu u cijelosti utrošena zbog nedovoljnog broja zahtjeva koji su ispunjavali opće i posebne uslove propisane u provedbenim aktima.

Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano je da se neutrošena sredstva u okviru pojedinog modela preusmjeravaju u drugi model.

Ovim izmjenama neutrošena sredstva iz kapitalnih ulaganja u iznosu 1.000.000 maraka (500.000 maraka za regres kamata na kredite za investicije u poljoprivredi i 500.000 maraka za komasaciju zemljišnih parcela), ostalih vrsta podrški od 35.718,15 maraka, kao i ruralnog razvoja od 2.240.000 maraka, preusmjerena su u podršku proizvodnji – Animalna proizvodnja, gdje je tijekom obrade pristiglih zahtjeva utvrđeno da je povećana proizvodnja, pa je planirani iznos od 43.435.000 maraka uvećan za 3.275.718,15 i iznosi 46.710.718,15 maraka.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share