pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.9011
USD 106.5243
CHF 108.1066
GBP 130.2199
CAD 79.9438
HRK 15.939
BAM 60.2819
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
12.02.2019.Glas Srpske

Spoljni dug Federacije BiH na kraju prošle godine 4,7 milijardi KM

Spoljni dug Federacije BiH na kraju prošle godine 4,7 milijardi KMSpoljni dug Federacije BiH FBiH/ iznosio je krajem prošle godine 4.702.740.083 KM i uglavnom se odnosio na Svjetsku banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj, Evropsku investicionu banku i Međunarodni monetarni fond.

“Preko multilateralnih finansijskih institucija realizovano je 3.599.097.267 KM ili 76,53 odsto spoljnog duga FBiH, dok se preostalih 1.103.642.815 KM ili 23,47 odsto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora”, navodi se u posljednjem kvartalnom izvještaju o dugu objavljenom u januaru.

Tokom četvrtog kvartala 2018. godine nije bilo novougovorenih kredita po osnovu spoljnog duga, prenosi portal “Kliks”.

U istom periodu, na ime glavnice i kamate, isplaćeno je 212.530.283 KM. Od navedenog iznosa, 191.312.774 KM ili 90 odsto odnosilo se na otplatu glavnice, a 21.217.509 KM ili 10 odsto na troškove kamate.

Federalno Ministarstvo finansija je u trećem kvartalu 2018. godine održalo tri aukcije vrijednosnih papira u iznosu od 60 miliona KM, od čega dvije aukcije devetomjesečnih trezorskih zapisa u iznosu od 20 miliona KM respektivno i jednu aukciju trezorskih obveznica sa rokom dospijeća od pet godina u iznosu od 20 miliona KM.

“Ukupan unutrašnji dug Vlade FBiH u vrijednosnim papirima 31. decembra 2018. godine iznosio je 673.405.223 KM i u odnosu na protekli kvartal manji je za 40 miliona KM ili 5,61 odsto”, navodi se u kvartalnom izvještaju o dugu.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na dan 31. decembra prošle godine iznosi 5.407.405.801 KM ili 3.166.759.080 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 152.357.247 KM ili 2,74 odsto.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share