pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5843
USD 106.6718
CHF 107.609
GBP 133.1043
CAD 80.3501
HRK 15.8748
BAM 60.1199
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
07.05.2019.Grantovi.com

EU4Business – razvoj preduzetništva

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga:

EU4Business – razvoj preduzetništvaKroz Instrument za finansiranje bespovratne pomoći za preduzetničke aktivnosti koji ima za cilj da doprinese razvoju i širenju modela inkluzivnog preduzetništva te tako unaprijedi konkurentnost na lokalnom (općinskom/opštinskom) nivou u Bosni i Hercegovini, Međunarodna organizacija rada (MOR) u okviru projekta EU4Business objavljuje Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti razvoja preduzetništva.

Cilj je ubrzati uspostavljanje i razvoj mikro, malih, srednjih i novoregistrovanih (start-up)  preduzeća, kroz koncipiranje mehanizama koji će omogućiti finansijsku i nefinansijsku (tehničku/stručnu) pomoć krajnjim korisnicima (novim i postojećim preduzetnicima iz ciljnih kategorija) i stvaranje i dalji razvoj preduzetničke infrastrukture na lokalnom nivou.

Prioritetni sektori i ciljne grupe projekta podijeljeni su u dvije partije (LOT) kako slijedi:

LOT 1 – Podrška mladim preduzetnicima prilikom osnivanja inovativnih preduzeća, promocija preduzetništva u izvoznom sektoru, sa fokusom na mlade preduzetnike (do 30 godina života) i osnivanje inovativnih preduzeća (uključujući digitalni/IT sektor).

LOT2 – Jačanje preduzetničkog duha i pomoć prilikom registracije preduzeća za osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama, promocija preduzetništva u agro-ruralnom i turističkom sektoru, sa fokusom na preduzetnike iz ranjivih kategorija (žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina života).

Budžet po osnovu ovog Poziva za dostavljanje prijedloga iznosi 1.000.000 eura (milion eura), koji će se raspodijeliti na dva LOT-a. Kvalifikovanim projektima smatraju se projekti koji apliciraju za finansijsku podršku granta u rasponu od 150.000 eura (minimalan iznos) do 200.000 eura (maksimalan iznos).

Raspodjela između LOTova:

LOT 1 – ukupno raspoloživo 600.000 eura
LOT 2 – ukupno raspoloživo 400.000 eura

Učešće u ovom Pozivu otvoreno je za kvalifikovane institucije, kako je to definisano metodologijom lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LEP), što znači da kandidati MORAJU da se prijave kao partnerstvo(više o konceptu Partnerstva u Uputstvu za podnosioce prijedloga).

Projekti se realizuju u Bosni i Hercegovini. Za dodjelu sredstava kvalifikovani su i projekti koji se realizuju u saradnji više općina/opština.

Ovo je poziv za dostavljanje prijedloga. U svrhu evaluacije u prvom koraku podnosi se samo konceptualni nacrt; kvalifikovani kandidati sa uspješnim konceptualnim nacrtom biće pozvani da dostave puni prijedlog.

Informativni dani za ovaj poziv biće održani na pet lokacija i to:

BANJA LUKA, hotel Jelena – 16.04.2019. (11.00 – 14.00)
BRČKO, hotel Jelena – 17.04.2019. (11.00 – 14.00)
VITEZ, hotel Central –  04.2019. (11.00 – 14.00)
SARAJEVO, UN House – 19.04.2019. (10.00 – 13.00)
TREBINJE, hotel Leotar – 04.2019. (11.00 – 14.00)
MOSTAR, hotel Bristol – 25.04.2019. (11.00 – 14.00)

Pozivaju se svi zainteresovani za učešće na informativnim danima da svoje prijave dostave na e-mail adresu: eu4business@ilo.org

Radni seminar za kandidate koji su ušli u uži izbor biće održan prije dostavljanja punog prijedloga. Svi kandidati koji su podnijeli prijave će dobiti informaciju o ishodu ocjene konceptualnih nacrta i punih prijedloga.

Rok za dostavljanje konceptualnog nacrta je 17. maj/svibanj 2019. (do 17.00 sati po lokalnom vremenu), gdje se kao datum i vrijeme uzimaju datum i vrijeme prijema e-maila u MOR.

Konceptualni nacrti podneseni nakon navedenog roka, nacrti koji nisu pripremljeni u skladu sa ovim uputstvom i nepotpuni nacrti biće odbijeni. Kandidatima se savjetuje da ne čekaju posljednji dan da dostave koncept.

U slučaju da imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i ako imate dodatnih pitanja koja se odnose na ovaj Poziv, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije do 30. aprila / travnja 2019. na e-mail adresu: eu4business@ilo.org.

MOR nema obavezu da odgovori na pitanja koja stignu nakon navedenog roka. Odgovori će biti objavljeni najkasnije 06. maja/svibnja 2019. Pitanja svih kandidata, zajedno sa odgovorima i drugim važnim obavještenjima u toku postupka evaluacije biće objavljeni na internet stranici projekta EU4Business – www.eu4business.ba, na društvenim mrežama ILO_EU4Business kao i na web stranici www.partnerstvo.ba.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share