pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.7502
USD 104.5368
CHF 106.3399
GBP 131.0957
CAD 80.2332
HRK 15.9296
BAM 60.2047
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
07.05.2019.Večernji.ba

Banke prave “watch listu” 
s imenima klijenata koji 
neuredno vraćaju kredite

Banke prave “watch listu” 
s imenima klijenata koji 
neuredno vraćaju krediteIako su neke banke takvu praksu odavno uspostavile, sad je prema odluci Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine svaka komercijalna banka dužna uvesti takozvanu watch listu, sustav u kojem će se nalaziti lista dužnika koji se nalaze u skupini takozvanih rizičnih, zaduženih klijenata, piše Večernji list BiH.

Dužnost banke

Ovakvu praksu sve banke moraju poštivati po naputku Agencije za bankarstvo Federacije BiH, i to po nedavno donesenoj odluci u upravljanju kreditnim rizicima.

“Banka je dužna uspostaviti sustav ranog upozorenja koji omogućava pravodobnu identifikaciju dužnika kod kojih je prisutan povećani kreditni rizik i voditi evidenciju o tim izloženostima, odnosno isti moraju biti uvršteni na listu dužnika koju banka treba posebno pratiti (engleski: watch list)”, stoji u spomenutoj odluci. Do kredita će teže dolaziti zadužene tvrtke, građani koji iza sebe imaju neurednu “kreditnu sliku”.

Komercijalne banke će prije svakog povećanja kreditne izloženosti biti dužne na sveobuhvatan i adekvatan način procijeniti kreditnu sposobnost dužnika, a uzimajući u obzir interno propisane kriterije i zahtjeve ove odluke.

“Banka je dužna najmanje jednom godišnje razmatrati propisane kriterije te ih po potrebi prilagođavati u cilju unaprjeđenja postupaka procjene kreditne sposobnosti dužnika.

Banka je prije odobravanja kreditne izloženosti dužna procijeniti kvalitete, utrživost, raspoloživost i vrijednost te pravnu valjanost kolaterala.

Ako vrijednost kolaterala u velikoj mjeri ovisi o kreditnoj sposobnosti davatelja kolaterala, koji je treća strana, banka je dužna procijeniti i njegovu kreditnu sposobnost” stoji u prijedlogu odluke koju je donijela Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Također će, kako piše, procjenu kreditne sposobnosti dužnika koji je osnovan u prethodne dvije godine od dana kada se vrši procjena novoutemeljenog gospodarskog društva, kao i dužnika koji je osnovan s posebnom namjenom, odnosno za realizaciju unaprijed utvrđenog projekta (projektno financiranje), banka vršiti na osnovi procjene mogućnosti tog dužnika da ostvari primjerene novčane tokove koji osiguravaju pravodobno izmirivanje obveza po ugovorenoj dinamici otplate potraživanja.

Valutna klauzula

Kako bi se u budućnosti spriječile afere poput one koja je izbila oko davanja kredita u švicarskim francima, svaka komercijalna banka treba kreditni rizik procjenjivati i s aspekta moguće promjene financijskog položaja dužnika zbog promjene tečaja konvertibilne marke i valute u kojoj je izloženost ili kamatne stope, odnosno procijeniti sposobnost dužnika da u slučaju potencijalne promjene tog tečaja ili kamatne stope izmiruje obveze prema banci u skladu s ugovorenim uvjetima.

Banka posebnu pozornost posvećuje izloženostima s valutnom klauzulom u stranoj valuti u slučajevima kada dužnik nema izvore prihoda u istoj valuti u kojoj je izloženost. Banka nije u obvezi procjenjivati valutno inducirani kreditni rizik za izloženosti s valutnom klauzulom u euru, imajući u vidu postojanje valutnog vijeća u Bosni i Hercegovini.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share