pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5248
USD 105.1676
CHF 106.7243
GBP 141.7157
CAD 79.8836
HRK 15.7879
BAM 60.0895
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
18.06.2019.Grantovi.com

Konkurs za finansiranje programa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu

Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi. Kako bi se osiguralo da programi za koji su planirana podsticajna sredstva pokrivaju čitavu teritoriju Republike Srbije, od maksimalno raspoloživih sredstava finansiraju se izabrani programi, i to za:

1. Region Vojvodine
2. Region Šumadije i Zapadne Srbije
3. Region Istočne i Južne Srbije
4. Region Beograda.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program, dok maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa iznosi 3.000.000 dinara.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 95/18) i u Finansijskom planu Ministarstva za 2019. godinu – za oblast zaštite potrošača, na razdelu 32, u okviru Programa 1506 – Razvoj trgovine i zaštite potrošača, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnosti 0007 – Podrška programima udruženja potrošača, na Ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama i iznose ukupno 20.000.000,00 (slovima: dvadesetmiliona) dinara.

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 05. jul 2019. godine do 15,30 časova.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share