pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5163
USD 105.5093
CHF 107.262
GBP 141.2116
CAD 80.1448
HRK 15.7662
BAM 60.0851
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
20.06.2019.Poslovno Jutro

Emitovana prva državna obveznica denominovana u evrima

Emitovana prva državna obveznica denominovana u evrimaMinistarstvo finansija saopštilo je da je Republika Srbija juče uspešno emitovala prvu državnu obveznicu denominovanu u evrima na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od jedne milijarde evra, koja dospeva 2029. godine.

Obveznica će biti listirana na Londonskoj berzi, jednom od najvećih i najreprezentativnijih tržišta na svetu, a emitovana je radi prevremenog otkupa državnih obveznica denominovanih u američkim dolarima.

Na taj način, Republika Srbija uštedela je više od 3,8 milijardi dinara samo na kamati koju bi plaćala do kraja otplatnog perioda.

Delegacija Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije, predvođena ministrom finansija Sinišom Malim, održala je niz sastanaka sa investitorima u Bostonu, Njujorku, Frankfurtu i u Londonu.

Nakon uspešno završenih sastanaka, juče se pristupilo prikupljanju ponuda. Ostvarena je tražnja veća od 6,4 milijardi evra od strane respektibilnih svetskih fondova, osiguravajućih kuća i banaka, uz veoma dobru geografsku disperziju.

Mali je istakao da su uspešna fiskalna konsolidacija i sveobuhvatne reforme sprovedene poslednjih godina, zajedno sa povoljnim uslovima na međunarodnom finansijskom tržištu kapitala, rezultirale emisijom po najnižoj kamatnoj stopi od 1,5 odsto (kuponska stopa) i prinosu od 1,62 odsto, pri čemu je tražnja dostigla rekordnih 6,4 milijardi evra.

On je naglasio da je reč o najnižoj kamatnoj stopi na obveznici koju je Republika Srbija ikada izdala.

Iz perspektive finansijskog tržišta, ovo je istorijski trenutak za našu zemlju. Uspeh na međunarodnom finansijskom tržištu potvrđuje istorijski najniža kamatna stopa na državne hartije od vrednosti koje je Republika Srbija ikada izdala, poručio je ministar.

Prema njegovim rečima, iako smo ponudili na prodaju obveznice u iznosu od jedne milijarde evra, interes investitora na početku trgovanja iznosio je čak 4,5 milijardi evra.

Nakon otvaranja tržišta Sjedinjenih Američkih Država, ukupna tražnja za obveznicama je porasla na čak 6,4 milijardi evra, dakle tražnja je bila šest puta veća od ponude. Pri tome, više od 300 investitora iz celog sveta je pokazalo zainteresovanost, što se do sada nikada nije desilo, a što je još jedna potvrda uspeha ekonomskih reformi i rezultata koje je Republika Srbija postigla u svetu, istakao je ministar finansija.

On je ukazao na to da je postignuta cena bolja čak i od obveznica zemalja u regionu koje imaju investicioni rejting i koje su članice Evropske unije.

Ovo je veoma važan trenutak za razvoj naše privrede jer sada sa pravom možemo da kažemo da smo prave reforme sproveli na pravi način i da možemo da budemo optimisti kada je rast naše privrede u pitanju, naglasio je Mali.

Ova obveznica, kako je ocenio, doprineće daljoj fiskalnoj konsolidaciji kroz značajno smanjenje troškova kamata u budžetu Republike Srbije.

Prema njegovim rečima, atraktivnost srpske državne obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu imaće uticaj i na povoljnije finansiranje privatnog sektora kroz nižu cenu zaduživanja naših kompanija na međunarodnom tržištu.

Što je kapital jeftiniji, to se kompanije lakše i češće odlučuju da ga iskoriste za nove investicije, a to znači veću konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu, veću zaposlenost, nova radna mesta i brži privredni rast, objasnio je ministar finansija.

Emitovanje ove obveznice, po istorijski niskoj stopi od 1,5 odsto godišnje, neće uticati na povećanje javnog duga, jer se celokupan iznos emisije koristi za otplatu obveznica denominovanih u dolarima koje su emitovane 2011. i 2013. godine, po drastično višim stopama, 7,25 odsto i 4,875 odsto respektivno, i koje dospevaju 2020. i 2021. godine.

Prevremeno se otplaćuje 1,1 milijarda dolara postojećih obveznica i na taj način se uštedelo više od 3,8 milijardi dinara samo na kamati koju bi Republika Srbija plaćala do kraja otplatnog perioda, navodi se u saopštenju.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share