pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.4826
USD 106.0121
CHF 107.1237
GBP 137.4226
CAD 80.3025
HRK 15.7818
BAM 60.0679
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
08.10.2019.Glas Srpske

Repo poslovi i dalje rijetkost

Repo poslovi i dalje rijetkostKratkoročno pozajmljivanje novca osiguranog likvidnim hartijama od vrijednosti bilježi skroman rast na Banjalučkoj berzi, što potvrđuje podatak da su za devet mjeseci ove godine zaključena tri repo posla, ukupne vrijednosti 326.683 KM.

Suština repo posla je kratkoročno pozajmljivanje novca koji je osiguran kolateralom, najčešće likvidnim hartijama od vrijednosti. Tu vrstu transakcija prodavac koji u portfelju ima hartije od vrijednosti zaključuje sa investitorom koji svoj novac želi uložiti u kupovinu sigurih hartija.

U Banjalučkoj berzi pojašnjavaju da je repo posao kreditiranje na kratak rok, uz prenos vlasništva nad hartijama od vrijednosti koje služe kao kolateral. Prema podacima berze, za devet mjeseci prošle godine na berzi su zaključena četiri repo posla ukupne vrijednosti 14.045 KM.

- Prodavac hartija od vrijednosti, odnosno zajmoprimac se ugovorom obavezuje da će kupcu, odnosno zajmodavcu, prodati određeni broj hartija od vrijednosti. Kupac je dužan platiti prodavcu vrijednosne papire po ugovorenoj cijeni i obavezati se da će prodavcu te iste hartije od vrijednosti prodati na tačno dogovoren datum u budućnosti. Prodavac je dužan da kupcu plati reotkupnu cijenu za pomenute hartije od vrijednosti - pojasnili su u Banjalučkoj berzi.

Naglašavaju da su u repo poslu najčešće niže stope pozajmljivanja novca nego što bi bile u kratkoročnim pozajmicama kod komercijalnih banaka.

- Plaćanje se vrši isti dan kada se zaključi repo posao, odnosno sredstva su prodavcu hartija od vrijednosti odmah raspoloživa. Ukoliko na dan dospijeća repo posla prodavac iz repo posla ne plati kupcu reotkupnu vrijednost, odnosno ne vrati pozajmicu, kupac može prodati hartije od vrijednosti na tržištu i tako se naplatiti - istakli su u berzi i dodali da je repo tržište još nedovoljno razvijeno, te da bi ono moglo biti značajna poluga za one investitore kojima je važno upravljanje likvidnošću.

U Banjalučkoj berzi pojašnjavaju da se to posebno odnosi na banke koje imaju stroga ograničenja u pogledu ulaganja kratkoročnih depozita, kao i limite izloženosti prema državi koja emituje hartije od vrijednosti koje banke kupuju u primarnim emisijama.

- Za sada su banke vrlo malo prisutne na domaćem repo tržištu i razvoj ovog tržišta zavisi od njihovog budućeg učestvovanja u poslovima kratkoročnog pozajmljivanja - istakli su u berzi.

Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je finansijsko tržište u Srpskoj nedovoljno razvijeno, te da je značaj berze u dobroj mjeri zanemaren.

- Na zapadu je potpuno normalno da novac ne stoji na računu u banci već da bude uložen u projekte i da za to garant na neki način bude berza, odnosno berzanski mehanizmi koji omogućavaju da uložen novac bude oplođen i da se u određenom momentu može vratiti. S obzirom na cijelu finansijsku situaciju kod nas, dobar znak je da se povećava obim repo poslova na Banjalučkoj berzi - rekao je Pavlović.

Kolateral

U Banjalučkoj berzi ističu da su u svim repo poslovima koji su zaključeni ove godine kolateral bile državne obveznice emitovane za izmirenje ratne materijalne i nematerijalne štete.

- Ako posmatramo sve repo poslove zaključene od 2014. godine do danas, u 75 odsto njih kolateral su bile državne obveznice, a u 25 odsto tih poslova osiguranje su bile akcije kompanija sa službenog berzanskog tržišta - istakli su u Banjalučkoj berzi.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share