pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5121
USD 105.8
CHF 107.0628
GBP 139.1829
CAD 80.2623
HRK 15.7895
BAM 60.083
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
20.10.2019.Nezavisne Novine

Milionski minus u Rudniku mrkog uglja Kakanj: Gubici veći od kapitala

Milionski minus u Rudniku mrkog uglja Kakanj: Gubici veći od kapitalaAkumulirani gubitak JP "Elektroprivreda Sarajevo" - Rudnika mrkog uglja Kakanj do kraja 2018. godine iznosi 117,9 miliona KM, što prelazi osnovni kapital ovog društva za 25,3 miliona KM, stoji u izvještaju federalnih revizora koji su poslovanje ovog društva ocijenili negativno.

Samo u prošloj godini ovaj rudnik je poslovao sa gubicima u iznosu od 13,7 miliona KM.

Revizori su ocijenili da je Društvo netransparentno sklapalo ugovore, trošilo sredstva, isplaćivalo dnevnice i tople obroke, te prevoz radnika, a velika dugovanja su uočena i po pitanju sudskih troškova, te doprinosa.

Protiv Društva se vode sudski sporovi u vrijednosti od 104.049,180 KM.

"Navedene okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem. Prilikom sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja, Uprava nije postupila u skladu s pravilnikom kada je u pitanju prezentacija finansijskog izvještaja, jer nije izvršila procjenu niti objavila značajnu neizvjesnost u vezi sa stalnosti poslovanja Društva. Društvo nije izmirilo 72.657.517 KM doprinosa na isplaćene plate iz ranijeg perioda poslovanja (sa 31. 12. 2016. godine), što nije u skladu sa Zakonom o doprinosima niti sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH. Također, nije izmireno 2,3 miliona KM posebnih naknada, što je zakonska obaveza Društva. Od iskazanog iznosa neplaćenih naknada, na prethodne godine odnosi se 2.075.417 KM, a na obaveze iz 2018. godine 235.077 KM", stoji u izvještaju revizora.

Uočili su i da nisu primijenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama kada su u pitanju odgovarajući postupci nabavki, raspisivanja tendera, pravilnog ocjenjivanja ponude, izrade tenderske dokumentacije, te da su određene nabavke vršene bez zaključivanja ugovora o nabavci.

"To se odnosi na nabavke usluga prevoza rovnog uglja u iznosu od 531.765 KM, čelične trapezne podgrade u iznosu od 677.688 KM, rezervnih dijelova za širokočelnu opremu u iznosu od 1, 2 miliona KM, dizel goriva u iznosu više od 1,7 miliona KM te eksploziva za površinsku eksploataciju i direktne sporazume. Najveće odstupanje u odnosu na plan evidentirano je u dijelu ostalih rashoda i gubitaka, troškova kamata i negativnih kursnih razlika. Zbog navedenog, umjesto planirane dobiti od 7,4 miliona KM, gubitak poslovanja za 2018. iskazan je u iznosu od 13,7 miliona KM", ističe se u izvještaju.

Revizori  su, takođe, zaključili da Društvo nije sačinilo rebalans plana, što je zakonska obaveza, a nije ispoštovan ni  rok za donošenje trogodišnjeg plana poslovanja preduzeća. Takođe je utvrđeno da nisu upisivani novi nalozi za rad u dane sedmičnog odmora i prekovremenog rada, upisivani su redovni sati, te se ne može utvrditi opravdanost prekomjernih troškova po ovom osnovu.

Revizori su utvrdili da se, prema pojedinačnim evidencijama o prisutnosti na poslu, topli obrok isplaćivao i za sate prekovremenog rada, na način da su se oni zbrajali tokom mjeseca, što je za posljedicu imalo veći broj nadnica, a time i iznos navedene naknade.

Naknada za ishranu u toku rada iskazana je u iznosu od 5.268.579 KM i  isplaćuje se u visini od 14 KM po izrađenoj nadnici.

Ni ugovori nisu sklapani po zakonu, te je, kako je utvrdila revizija, Društvo i po isteku ugovora nastavilo koristiti određene usluge.

"Stoga se ne može prihvatiti obrazloženje Društva za angažovanje tuđih mašina zbog niskog stepena pouzdanosti i neispravnosti vlastitih utovarnih kapaciteta i nedostatka bagera traženih karakteristika. Utvrđeno je da za dio revidirane godine Društvo nema važeći ugovor koji bi bio osnov pružanja usluge. Nije prezentirana evidencija praćenja realizacije izvršenih usluga po sporazumu, a promet dobavljača od zaključenja okvirnog sporazuma do 31. decembra 2018. godine za 115.581 KM veći je od ugovorene vrijednosti okvirnim sporazumom. Na osnovu navedenog, utvrđeno je da Društvo u okviru nabavke usluga za potrebe proizvodnog procesa nema važeće ugovore o nabavci i u većem broju slučajeva nabavke se vrše i nakon isteka perioda na koji je zaključen ugovor", stoji u izvještaju.

Utvrđeno je i da Društvo prilikom isplate plaća zaposlenima u ranijem periodu nije vršilo uplatu doprinosa po osnovu plaća. Od ukupno iskazanog iznosa od 75.469.903 KM, na neplaćene obaveze doprinosa prethodnih godina, zaključno sa 31. decembrom 2016. godinom, odnosi se 72.657.517 KM, dok obaveze iz 2018. godine iznose 2, 8 miliona KM.

Menadžment rudnika na izvještaj revizora odgovorio je komentarom da  se ne slaže sa datim mišljenjem, posebno u  zaključcima koji se odnose na  mjerenje nadoknadive vrijednosti sredstava, izmirenjem obaveza po doprinosima, te prevoza radnika. U menadžmentu tvrde da nije predočena odgovarajuća dokumentacija, te da je plan poslovanja donesen u odgovarajućem roku.

Iz Vlade FBiH u petak su nam kazali da još nisu u potpunosti upoznati sa revizorskim izvještajem, te da će komentar dati naknadno.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share