pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.5388
USD 106.3892
CHF 109.6649
GBP 139.6445
CAD 81.0333
HRK 15.7861
BAM 60.0966
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818

Prethodne ankete

Šta bi vam najviše pomoglo da unapredite svoje poslovanje?
 • Finansijska sredstva (53.32%)
   
 • Stručni kadar (18.57%)
   
 • Nova tehnologija (8.75%)
   
 • Manji porezi (19.36%)
   
Šta je najvažnije za uspeh preduzetnika?
 • Ideja (kreativnost) (33.10%)
   
 • Hrabrost (spremnost na rizik) (16.20%)
   
 • Požrtvovanje (naporan rad) (13.73%)
   
 • Upornost (istrajnost) (36.97%)
   
Koliko će iznositi kurs do kraja godine?
 • do 100 dinara (12.86%)
   
 • do 105 dinara (17.14%)
   
 • do 110 dinara (19.43%)
   
 • preko 110 dinara (50.57%)
   
Koju vrstu interneta koristite?
 • Dial-up (3.33%)
   
 • ADSL (63.61%)
   
 • Kablovski internet (20.00%)
   
 • Wireless (13.06%)
   
U narednom periodu planirate da:
 • Zaposlite pripravnike (radnike bez iskustva) (24.54%)
   
 • Zaposlite nove radnike sa iskustvom (16.36%)
   
 • Smanjite broj radnika (otpustite radnike) (33.46%)
   
 • Zadržite postojeći broj radnika (25.64%)
   
Treba ukinuti/korigovati akcize na:
 • Motorni benzin (36.25%)
   
 • Dizel goriva (38.75%)
   
 • Tečni naftni gas (25.00%)
   
Informacije koje su vam bitne za posao, najčešće tražite putem:
 • Interneta (83.88%)
   
 • Televizije (4.96%)
   
 • Štampanih medija (11.16%)
   
Koliko će iznositi cena akcija NIS-a na kraju godine?
 • manje od 500 dinara (50.46%)
   
 • 500-600 dinara (12.16%)
   
 • 600-700 dinara (10.03%)
   
 • više od 700 dinara (27.35%)
   
Nov šifrarnik delatnosti APR-a je:
 • odličan (24.81%)
   
 • dobar, ali ima nedostataka (17.83%)
   
 • konfuzan (27.13%)
   
 • loš (30.23%)
   
Da li će zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama imati efekat?
 • Hoće, svakako (52.33%)
   
 • Samo delimično (24.38%)
   
 • Mislim da neće (19.73%)
   
 • Ne znam (3.56%)
   
Kupovina stanova na lizing:
 • imaće uticaj na veću tražnju za nekretninama (25.49%)
   
 • smaniće kamatne stope stambenih kredita (9.80%)
   
 • smanjiće cene nekretnina (1.96%)
   
 • neće naići na veliki odziv (62.75%)
   
Da li treba da poskupi struja u Srbiji od 01. marta?
 • 1. Da, svakako (8.51%)
   
 • 2. Ne, nikako (84.33%)
   
 • 3. Da, ali ne više od 10 posto (7.16%)
   
Minimalnu cenu rada treba:
 • zadržati na 98 dinara (18.26%)
   
 • povećati na 100 dinara (7.83%)
   
 • povećati na 102 dinara (66.09%)
   
 • smanjiti (7.82%)
   
Kurs od 100 dinara za euro će trajati:
 • još nedelju dana (23.96%)
   
 • maskimlano dve nedelje (8.33%)
   
 • do kraja maja (28.13%)
   
 • i tokom juna (39.58%)
   
Stopa nezaposlenosti u Srbiji...
 • biće smanjena uvođenjem najavljenih olakšica (7.61%)
   
 • ostaće na ovom nivou još dugo godina (24.46%)
   
 • biće još veća nego što je sada (67.93%)
   
Godišnji odmor u Vašoj firmi ove godine organizovan je kao...
 • Kolektivni (16.67%)
   
 • Individualni sa rasporedom po smenama (43.33%)
   
 • Individualni bez unapred utvrđenih smena (40.00%)
   
Povećanje stope učešća za stambene kredite indeksirane u evrima na 20 procenata imaće uticaj na:
 • pad tražnje za nekrentinama (67.24%)
   
 • pad cena nekretnina u prodaji (18.97%)
   
 • rast cena nekretnina za izdavanje (13.79%)
   
Najznačajnija promena u novom Zakonu o privrednim društvima je:
 • Ukidanje obaveznog korišćenja pečata (52.33%)
   
 • Mogućnost imenovanja neograničenog broja direktora (8.14%)
   
 • Ukidanje upravnog odbora (25.00%)
   
 • Smanjenje osnivačkog uloga (14.53%)
   
Neoporezivi deo plate treba:
 • zadržati na nivou od 7.013 dinara (8.13%)
   
 • povećati na 9.000 dinara (9.35%)
   
 • povećati na iznos minimalne zarade (82.52%)
   
Rokove plaćanja treba ograničiti na:
 • 30 dana (66.90%)
   
 • 60 dana (24.30%)
   
 • 90 dana (4.58%)
   
 • 120 dana (4.22%)
   
Visinu lokalnih taksi treba:
 • smanjiti (81.12%)
   
 • povećati (3.50%)
   
 • ujednačiti (1.40%)
   
 • odrediti po zonama (13.98%)
   
Cena nekretnina u Srbiji je:
 • realna (12.79%)
   
 • niska (8.72%)
   
 • visoka (78.49%)
   
Da li Vaša kompanija ima sajt?
 • Da (70.79%)
   
 • Ne (14.04%)
   
 • Izrada sajta je u planu (15.17%)
   
Šta najviše pogađa poslovanje vašeg preduzeća?
 • Komplikovana administracija (17.39%)
   
 • Naplata potraživanja (66.30%)
   
 • Nepoštovanje propisa (standarda) (2.17%)
   
 • Siva ekonomiija (14.14%)
   
2011. godine vaše preduzeće je ostvarilo:
 • Dobit (57.50%)
   
 • Gubitak (25.00%)
   
 • Pozitivnu nulu (17.50%)
   
Kako poslovne banke podržavaju vaše preduzeće?
 • Korektno (21.62%)
   
 • Delimično (29.73%)
   
 • Uopšte ne podržavaju (48.65%)
   
Koliko novih lica planirate da zaposlite do kraja godine?
 • Ne planiram (71.26%)
   
 • Do 5 lica (14.94%)
   
 • Do 10 lica (0.00%)
   
 • Više od 10 lica (13.80%)
   
Koliko osoba sa invaliditetom planirate da zaposlite do kraja godine?
 • Ne planiram (92.50%)
   
 • Do 5 lica (5.00%)
   
 • Do 10 lica (2.50%)
   
 • Više od 10 lica (0.00%)
   
Koja je valuta trenutno najstabilnija?
 • Dinar (12.27%)
   
 • Euro (4.29%)
   
 • Američki dolar (16.56%)
   
 • Švajcarski franak (50.31%)
   
 • Kanadski dolar (5.52%)
   
 • Ni jedna (11.05%)
   
Koliko će iznositi kurs do kraja godine?
 • do 110 dinara (4.17%)
   
 • do 115 dinara (5.56%)
   
 • do 120 dinara (31.25%)
   
 • preko 120 dinara (59.02%)
   
Da li nagla promena kursa dinara utiče na vaše poslovanje?
 • Da, utiče veoma nepovoljno (100.00%)
   
 • Da, utiče pozitivno (0.00%)
   
 • Ne utiče (0.00%)
   
Kako će promena guvernera uticati na kurs dinara?
 • Dinar će dosta ojačati (24.73%)
   
 • Dinar će nastaviti da slabi (49.46%)
   
 • Neće imati uticaja (25.81%)
   
Šta mislite o programu subvencionisanih kredita namenjenih privredi?
 • Uticaće pozitivno na domaću privredu; (32.00%)
   
 • Dobri su kao finansijska podrška preduzećima; (24.00%)
   
 • Povećaće izvoz domaćih proizvoda; (6.00%)
   
 • Predstavljaju opasnost za već prezaduženu privredu; (38.00%)
   
U narednom periodu aktivnosti Vaše firme biće usmerene na:
 • Ulaganje u renoviranje/izgradnju novog prostora (20.97%)
   
 • Ulaganje u nove tehnologije (kupovina novih mašina) (24.19%)
   
 • Proširenje asortimana (uvođenje novih usluga) (16.13%)
   
 • Nove marketinške poteze (osvajanje novih tržišta) (20.97%)
   
 • Zapošljavanje novih ili edukaciju postojećih kadrova (17.74%)
   
Prema vašoj proceni, koliko bi vam sredstava trebalo da unapredite poslovanje?
 • Do 5.000 evra (9.73%)
   
 • Od 5.000 do 10.000 evra (16.81%)
   
 • Od 10.000 do 20.000 evra (22.12%)
   
 • Od 20.000 do 30.000 evra (23.01%)
   
 • Više od 30.000 evra (28.33%)
   
U kojoj meri ekonomska kriza utiče na poslovanje Vaše kompanije?
 • Ugrožava opstanak firme (62.71%)
   
 • Utiče i zahteva otpuštanje radnika (23.73%)
   
 • Utiče, ali ne zahteva otpuštanje radnika (8.47%)
   
 • Ne utiče (5.09%)
   
Najčešće korišćeni izvor finansiranja:
 • Krediti banaka (60.53%)
   
 • Krediti i subvencije državnih institucija (13.16%)
   
 • Inostrani izvori finansiranja (0.00%)
   
 • Lizing (2.63%)
   
 • Pozajmljivanje finansija od porodice i prijatelja (23.68%)
   
Na koji način Vi štedite?
 • Štednja u banci (24.14%)
   
 • Štednja u gotovini, u kući ili sefu (12.07%)
   
 • Ne štedim, ulažem novac (13.79%)
   
 • Ne štedim (50.00%)
   
Da li bi zaposlili osobu sa invaliditetom?
 • Da, invalidi imaju ista prava kao i svi drugi građani (0.00%)
   
 • Da, ako je invalid sposoban za posao i ispunjava potrebne uslove (0.00%)
   
 • Ne, u firmi ne postoji odgovarajuće radno mjesto za invalida (0.00%)
   
 • Ne, za posao trebaju sposobnosti koje invalidi nemaju (0.00%)
   
 • Ima dovoljno zaposlenih i ne planiramo proširivati kapacitete (0.00%)
   
Posao koji obavljate za Vas predstavlja:
 • Samo način obezbeđivanja materijalnih uslova za život (30.00%)
   
 • Ostvarivanje profesionalnih sklonosti i interesovanja (6.00%)
   
 • I jedno i drugo (64.00%)
   
Koji vid lične stimulacije zaposlenih po Vama ima najviše efekta?
 • Mesečna stimulacija (60.71%)
   
 • Kvartalni bonus (30.36%)
   
 • Pohvala i javno priznanje (8.93%)
   
Koji od ponuđenih elemenata je najvažniji za uspešan rad zaposlenog u preduzeću?
 • Stabilnost poslovanja i dugoročna stabilnost preduzeća (43.75%)
   
 • Visoka primanja (28.13%)
   
 • Mogućnost i perspektiva za stručno napredovanje (12.50%)
   
 • Dobri međuljudski odnosi (15.63%)
   
 • Uvažavanje predloga i mišljenja (-0.01%)
   
Koji su Vaši poslovni planovi u 2014. godini?
 • Širenje poslovanja (64.38%)
   
 • Isti nivo poslovanja (13.70%)
   
 • Smanjivanje obima poslovanja (5.48%)
   
 • Gašenje preduzeća (16.44%)
   
Da li treba podići starosnu granicu za odlazak u penziju?
 • Da (13.10%)
   
 • Ne (82.14%)
   
 • Ne znam (4.76%)
   
Poreske olakšice za svakog novozaposlenog startuju 01.06. Planirate li zapošljavanje novih radnika?
 • Da, pošto postoje poreske olakšice (30.30%)
   
 • Da, svakako smo planirali zapošljavanje novih radnika (4.55%)
   
 • Ne, jer i pored poreskih olakšica nismo u mogućnosti za zaposlimo nove radnike (65.15%)
   
Da li redovno plaćate poreze?
 • Da (80.49%)
   
 • Ne (19.51%)
   
Da li bi kamate na štednju trebalo da budu veće?
 • Da (69.23%)
   
 • Ne (4.62%)
   
 • Ne znam, jer ne uspevam da štedim (26.15%)
   
Da li plaćate porez na imovinu?
 • Da, redovno (75.00%)
   
 • Da, ali ne redovno (9.38%)
   
 • Ne (15.62%)
   
Da li će pojačana kontrola inspektora rada uspeti da suzbije rad „na crno“?
 • Da (41.86%)
   
 • Ne (51.16%)
   
 • Ne znam (6.98%)
   
Da li će lokalne samouprave od 1. marta izdavati građevinske dozvole za manje od 30 dana?
 • Da, jer će morati u potpunosti da primenjuju Zakon o planiranju i izgradnji (22.22%)
   
 • Ne (77.78%)
   
Verujete li da će Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti uvesti red na samom tržištu?
 • Da (31.58%)
   
 • Ne (57.89%)
   
 • Ne znam (10.53%)
   
Da li štedite i zašto?
 • Da, iz predostrožnosti (20.69%)
   
 • Da, za putovanje (12.93%)
   
 • Da, zbog kupovine (4.31%)
   
 • Da, ali bez posebnog razloga (7.76%)
   
 • Ne, ne uspevam da uštedim (54.31%)