Sarajevoputevi dd Sarajevo

Bez autora
May 10 2021

Sarajevoputevi dd Sarajevo, obavještenje o nabavci...

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
8093-7-1-30-3-18/21
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu
      Naziv
      SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO
      IDB/JIB
      4200492780000
      Kontakt osoba/Služba za kontakt
      Antonela Terzić
      Adresa
      MUSTAJBEGA FADILPAŠIĆA 17
      Poštanski broj
      71000 Sarajevo (bhp)
      Općina/Grad
      Sarajevo Centar (Sarajevo)
      Telefon
      (033) 667-499
      Faks
      (033) 667-500
      Elektronska pošta
      info@saputevi.ba
      Internet adresa
      http://www.saputevi.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
      Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije
      Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta
      Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo
      Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost
      Ostalo

I 6. Zajednička nabavka
      Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
      Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
      Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove
      Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
      Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum
      Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
      1Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
      30000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
      Nabavka dizel goriva (EN590) i bezolovnog benzina 95 za putnička vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
      Nabavka dizel goriva (EN 590) i bezolovnog benzina 95 za putnička vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
      Glavni rječnik
      Kod
      Opis
      Glavni predmet
      09000000-3
      Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
      energije
      09134220-5
      Dizelsko gorivo (EN 590)
      Dodatni predmet(i)
      09132100-4
      Bezolovni benzin

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
      Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
      Vidjeti u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
      Benzinska pumpa dobavljača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
      Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?
      Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
      Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
      Vidjeti TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
      Vidjeti TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
      Vidjeti TD

III 9. Rezervisan ugovor
      Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka
      Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
      Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji
      R.Br.
      Naziv
      Učešće
      1 Cijena
      90,00 %
      2 Udaljenost benziske pumpe Dobavljača od sjedišta naručioca
      10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije
      21.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?
      Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?
      Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
      Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
      Datum i vrijeme
      21.05.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda
      Adresa i mjesto
      Mustajbega Fadilpašića 17, Sarajevo
      Datum i vrijeme
      21.05.2021. 13:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

      TD se preuzima isključivo putem e-Nabavke

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik