Austrijske železnice na srpskim prugama

Bez autora
Jan 25 2023

Austrijski železnički prevoznik „Rejl kargo”, kćerka firma Austrijskih železnica( OBB) uskoro bi mogao da počne da saobraća na srpskim prugama.

Osnovali su firmu u našoj zemlji i planiraju da prevoze robu sopstvenim lokomotivama angažuje svoje radnike. Lazar Mosurović, v.d. direktora Republičke Direkcije za železnice je potvrdio za „Politiku” da Železničko preduzeće Rejl kargo kariejer– sautist d.o.o. Beograd poseduje licencu za prevoz robe u železničkom saobraćaju i sertifikat o bezbednosti za prevoz, te ispunjava uslove da zatraži pristup železničkoj infrastrukturi. Prema njegovim rečima u 2022. godini ovaj prevoznik nije počeo da prevozi, a Direkcija još uvek ne raspolaže podacima za januar 2023. godine.

Naš sagovornik kaže da je na srpskim prugama aktivno 11 železničkih prevoznika licenciranih za pružanje usluga prevoza robe. Trenutno 18 firmi poseduje licencu za pružanje usluga prevoza robe železnicom, od čega su dve licence suspendovane na šest meseci, a pet železničkih prevoznika ne obavlja železnički prevoz.

Prema izveštaju Direkcije za železnice o regulisanju tržišta železničkih usluga za 2021.  učešće državnog železničkog prevoznika “Srbija Kargo”  u odnosu na druge prevoznike na mreži, u ostvarenim bruto-tonskim kilometrima za 2021. godinu iznosi 75,52 odsto . Sa povećanjem broja železničkih prevoznika robe od 2016. godine, kada je prvi privatni prevoznik počeo da pruža usluge prevoza robe, udeo železničkog prevoznika “Srbija Kargo”u odnosu na druge prevoznike na mreži, se svake godine smanjuje.

–Otvaranje tržišta železničkih usluga, odnosno uvođenje konkurencije kao osnovnog tržišnog mehanizma za poboljšanje efikasnosti poslovanja kako u svim privrednim granama, tako i u saobraćaju, neminovno za rezultat treba da ima poboljšanje kvaliteta usluga. Za sada se može reći da se, u ukupnom prevozu robe,  nastavlja dinamika  povećanja udela novih prevoznika u odnosu na prevoznika u državnom vlasništvu tj. „Srbija Kargo“ a.d. Nažalost, liberalizacija prevoza robe železnicom nije dovela i do povećanja udela železničkog prevoza robe u odnosu na drumski saobraćaj, što znači da železnički saobraćaj još uvek nije konkurentan u odnosu na drumski. Jedan od ključnih razloga za takvo stanje je obim radova na železničkoj infrastrukturi i povećanje kvaliteta železničke mreže, što će povoljno uticati na podizanje kvaliteta usluge železničkog prevoza robe i jačanje konkurentnosti železničkog saobraćaja– kaže Mosurović.

Za dobijanje licence za prevoz robe u železničkom saobraćaju železnički prevoznici su morali ispuniti uslove koji se odnose na dobar ugled, finansijsku sposobnost, stručnost i pokriće za građansku odgovornost, u skladu sa Zakonom o železnici. Direkcija je Pravilnikom o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju  bliže uredila način dokazivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik