Počinju programi obuka "Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih i nezaposlenih u turizmu"

Bez autora
May 18 2022

Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada zajedno sa Centrom za istraživanja i studije turizma iz Novog Sada i Poslovnim udruženjem hotelsko ugostiteljske privrede HORES iz Beograda, započinje sa realizacijom Programa obuka „Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih i nezaposlenih u turizmu“ koji će se sprovoditi na teritoriji Novog Sada u periodu od maja do oktobra 2022. godine.

Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025. godine, kao i Programom razvoja turizma grada Novog Sada za period 2018-2022. godine, među strateškim ciljevima razvoja destinacije Novi Sad, predviđaju se kontinuirane edukacije i obuke kadrova iz javnog, privatnog, civilnog i akademskog sektora.

Poseban cilj obuka i edukacija jeste podizanje nivoa znanja i veština, obrazovanje i stručno usavršavanje aktera u turizmu koji treba da rezultira podizanjem konkurentnosti destinacije Novi Sad. Drugo, obukom nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje omogućava se adekvatan pristup tržištu rada, direktna komunikacija sa ugostiteljima i uvid u realne potrebe za profilima recepcionera, kuvara i sobarica.

Grad Novi Sad od 2019. godine izdvaja značajna sredstva za realizaciju različitih vrsta obuka za zaposlene, ali i za nezaposlene osobe sa teritorije Novog Sada.

Program obuka za stručno usavršavanje zaposlenih u turizmu započinje sa prvom radionicom 31. maja u Galeriji Matice srpske. Teme koje će se obraditi: Kanali prodaje turističke destinacije koji se usklađuju sa TONS-om, Brendiranje i pozicioniranje turističke destinacije, Upravljanje turističkom destinacijom i najbolje prakse u regionu koje su primenjive na destinaciju Novi Sad, Cikloturizam, Unapređenje kongresa i sajmova kao prioritetnih turističkih proizvoda, Saradnja javnog i privatnog sektora u oblasti turizma i druge.

Program obuka za nezaposlene u turizmu koji su evidentirani kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a koji žele da se prekvalifikuju ili steknu dodatne veštine biće realizovan u tri segmenta: recepcioneri, kuvari i sobarice. Obuke će trajati u odabranim objektima 20 dana.

Na kraju Programa planirano je stručno putovanje za 50 najboljih polaznika koje će pored karaktera posete najboljim praksama imati i edukativni karakter, a ujedno će sadržati i komponentu umrežavanja sa akterima istog ili sličnog profila na destinaciji.

Svi koji su zainteresovani mogu se prijaviti preko sledećih kontakata:

Centar za istraživanja i studije turizma, Novi Sad

Kontakt osoba: Jelisaveta Purić Samardžija

Telefon: +381 65 5511117, +381 21 6571766

E- mail: jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org , www.ctrs-balkans.org

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik