Projekt energetske efikasnosti za poboljšanje kvaliteta zraka u Sarajevu

Bez autora
Jan 23 2020

Vijeće ministara BiH je usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu osam miliona eura za Projekt energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo.Projekt uključuje realizaciju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u oko 40 javnih objekata, i to u sektorima zdravstva, obrazovanja, rada, socijalne politike, kulture, sporta te unutrašnjih poslova u Sarajevu. Očekuje se smanjenje potrošnje energije ovim objektima, smanjenje emisije zagađujućih materija u zraku, a investicija bi mogla biti otplaćena iz ostvarenih ušteda za oko 10 godina.

Vijeće ministara BiH  je usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu osam miliona eura za Projekt energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo.

Projekt uključuje realizaciju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u oko 40 javnih objekata, i to u sektorima zdravstva, obrazovanja, rada, socijalne politike, kulture, sporta te unutrašnjih poslova u Sarajevu.

Očekuje se smanjenje potrošnje energije ovim objektima, smanjenje emisije zagađujućih materija u zraku, a investicija bi mogla biti otplaćena iz ostvarenih ušteda za oko 10 godina. Praktično bi godišnje uštede trebale iznositi više od 1,6 miliona KM.

Rok otplate zajma je 10 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH – Kanton Sarajevo (Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okološa Kantona Sarajevo).

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostaviće Vijeću ministara BiH Nacrt ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik