Elektroprivreda BiH u 2020. ostvarila dobit od 10,5 miliona KM

Bez autora
Aug 26 2021

Vlada FBiH je, na prijedlog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2020. godini, koje je sačinilo ovo ministarstvo.

Vlada je zadužila ovo ministarstvo da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima i, po potrebi, predloži joj neophodne mjere i aktivnosti.
 
U izvještaju je navedeno da je prošle godine, bez obzira na veoma nepovoljne hidrološke uslove i, posebno, na otežavajuću okolnost zbog pandemije koronavirusa, ostvarena primjerena raspoloživost elektrana i da su krajnji kupci bili uredno snabdjeveni električnom energijom.
 
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u 2020. godini proizvela 6.237.916,61 MWh električne energije, što je za osam posto manje od planirane Elektroenergetskim bilansom (EEB), a poređenju sa 2019. godinom veće za 3,38 posto. Ukupna potrošnja električne energije lani je bila manja od planirane za 0,6 posto, te 0,3 posto veća nego u godini ranije.
 
U 2020. godini je krajnjim kupcima isporučeno 4.824,5 GWh električne energije, što je za 0,4 posto više u odnosu na 2019. i na nivou je planirane prošlogodišnje potrošnje.
 
Kada su u pitanju zavisna društva, u toku 2020. godine je u rudnike uglja uloženo 12,4 miliona KM, te kada se to doda na ranije investirana 204,4 miliona KM, dobije se iznos ukupnih ulaganja od 216,8 miliona.
 
U 2020. godini je Elektroprivreda BiH ostvarila dobit prije oporezivanja od 10,5 miliona KM.
 
JP EP HZHB d.d. Mostar raspolaže sa sedam hidroelektrana snage 852 MW i jednom vjetroelektranom (VE Mesihovina), koja se sastoji od 22 vjetroagregata ukupne snage 50,6 MW. Društvo snabdijeva 197.672 kupca (potrošača) električne energije.
 
Proizvodnja u hidroelektranama i vjetroelektrani je u 2020. godini iznosila 1.681,43 GWh, što je 18,4 posto manje od planirane. Plan proizvodnje prebacile su CHE Čapljina (za 17,1 posto) i VE Mesihovina (za 1,7 posto).
 
Prodaja električne energije na tržištu u 2020. godini iznosila je 559,35 GWh, što je u 13,2 posto više u odnosu na plan.
 
EP HZHB je  u 2020. godini ostvarila ukupan prihod od 326.905.517 KM, što je u odnosu na plan manje za 2,8 posto.
 
Finansijske izvještaje Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i BH Gas d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nije uvrstilo u integralni izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu FBiH jer ih nisu razmatrale ni usvojile skupšine ovih privrednih društava.

Ocenite tekst
Komentari
 • šaban

  Aug 27 2021
  Koliki su gubitci u zavisnim društvima-RMU
  Prava analiza je stvarna dubioza RMU i visina ulaganja Javnog novca
  Vlada Federacije u RMU ulaže javni novac koji stvaraju preduzeća iz realnog sektora i čije su prosječne plate
  niže značajno od plata u JP EP kao i plate u RMU-Vjerovatno nisu veče od 350 Eura.
  U okviru JP EP BiH je ponovo ubačen gubitaš TTU Tuzla.Kakvo je opravdanje..?
  Nema nikakvog obrazloženja izuzev da se na javni novac koji dolazi u EP stavi još jedan teret
  Poseban je problem što se u tzv d.d EP isplačuje i dividenda a RMU koji po naturenim cijenama
  isporučuju ugalj u TE proizvode dubioze koje se saniraju javnim novcem.
  Sve je ovo jedna velika bruka i sramota.Sve se čini da se pravo stanje zamagli i novac potroši na pokrivanje
  nerada nadležnih u vlasti Federacije
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik