NLB grupa lani povećala neto dobit 23 posto, na 550,7 milijuna eura

Bez autora
Feb 26 2024

NLB Grupa je u 2023. godini ostvarila 550,7 milijuna eura dobiti nakon oporezivanja, a pritom se nastavila odgovorno i promišljeno strateško planirati te je svojim poslovnim odlukama postavila temelje za buduće stabilno, rastu i održivo profitabilno poslovanje.

Uz to, donacijama i sponzorstvima podržava humanitarna, zdravstvena, kulturna, sportska i druga poduzeća u društvu, čime nastavlja stvarati bolji trag i pridonositi poboljšanju kvalitete života u našem rodnom kraju.

Ukupni neto poslovni prihodi NLB Grupe u 4. kvartalu iznosili su 292,5 milijuna eura (3,3 milijuna eura ili 1% više nego u istom razdoblju prošle godine), au cijeloj 2023. godini iznosili su 1.093,3 milijuna eura (37% više nego u istom razdoblju prošle godine). Isključujući jednokratne događaje, boljim rezultatima u 4. tromjesečju pridonio je rast redovnih neto poslovnih prihoda od 4% u 4. kvartalu u odnosu na 3. kvartal (u iznosu od 307 milijuna eura).

Rezultat prije umanjenja vrijednosti i rezerviranja u 4. kvartalu porastao je za 42% na međugodišnjoj razini i iznosi 152,3 milijuna eura (dok je rezultat 9% niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog sezonskih utjecaja na troškove i zbog dobrovoljnog doprinosi). Na godišnjoj razini rezultat prije ispravaka vrijednosti i rezerviranja iznosio je 591,4 milijuna eura, što je 75% više nego prethodne godine. Isključujući jednokratne stavke, tromjesečni rezultat prije umanjenja vrijednosti i rezervacija u zadnjem kvartalu iznosio je 166,8 milijuna eura.

Grupa je u 4. tromjesečju ostvarila 163,8 milijuna eura dobiti nakon oporezivanja, što predstavlja rast od 14 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na što je pozitivno utjecalo povećanje odgođenih poreznih potraživanja u Sloveniji za 61,9 milijuna eura.

U 4. tromjesečju neto prihod od kamata porastao je za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (ili za 10,4 milijuna eura) i iznosio je 231,9 milijuna eura. Zdrav rast obujma kredita i okruženje kamatnih stopa podržali su rast neto prihoda od kamata. Troškovi kamata porasli su sa 46,2 milijuna eura na 53,5 milijuna eura, zbog zaduživanja na veleprodajnim tržištima i većih rashoda kamata na depozite klijenata. Depozitna beta (kumulativna promjena prosječne kamatne stope za depozite klijenata u usporedbi s promjenom prosječne kamatne stope za depozite kod ECB-a) na razini Grupe ostaje stabilna na 8%.

Na godišnjoj razini neto prihod od kamata u 2023. godini iznosi 833,3 milijuna eura (rast od 65%). Ključni čimbenici godišnjeg rasta u iznosu od 328,4 milijuna eura bili su na strani kamata na kredite komitentima (253,7 milijuna eura, od čega 98,3 milijuna eura fizičkim osobama i 155,4 milijuna eura trgovačkim društvima i država) i stanje kod banaka i središnjih banaka (127,7 milijuna eura). Rashodi kamata su porasli
uglavnom zbog izdataka za financiranje potrebno za ispunjavanje MREL-a i kapitalnih zahtjeva (58,6 milijuna eura) te troškova za depozite klijenata (49,3 milijuna eura). Prosječna cijena financiranja na razini Grupe u 4. kvartalu iznosile su 0,88%, što je osam b. t. više nego u prethodnom kvartalu.

Neto nekamatni prihod u 4. tromjesečju 2023. godine iznosio je 60,6 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 10% smanjenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog jednokratnih stavki u iznosu od cca 20 milijuna eura (15,3 milijuna eura korekcijskog gubitka zbog reguliranja kamatnih stopa na stambene kredite u NLB Komercijalnoj banci Beograd i 5,0 milijuna eura donacija za otklanjanje posljedica poplava).

NLB Grupa je u cijeloj 2023. godini oslobodila neto umanjenja vrijednosti i rezerviranja za kreditne rizike u iznosu od 11,8 milijuna eura. Umanjenje vrijednosti proizlazi iz razvoja portfelja, novog financiranja i manjeg pogoršanja portfelja. S druge strane, značajne otplate otpisanih potraživanja (24,2 milijuna eura) i promjene modela (10,4 milijuna eura) pridonijele su nižem ukupnom učinku i negativnim troškovima rizika u iznosu od -7 b. t. u financijskoj godini. Kreditni portfelj je primjereno diversificiran, a njegova kvaliteta ostaje stabilna i robusna. Niske nenaplative izloženosti (prema definiciji EBA-e) od 1,1% imale su vrlo povoljan omjer pokrića (omjer pokrića NPL-a 2) od 64,6%.

Ostala neto umanjenja vrijednosti i rezerviranja stvorena su u iznosu od 25,9 milijuna eura, uglavnom zbog planiranih otplata naknada za usluge u slovenskim bankama i rezerviranja za kadrovsko restrukturiranje banke.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik