Do 17. maja rok za plaćanje poreza na dohodak

Bez autora
Mar 03 2021

Građani koji su u prošloj godini zaradili više od 2.987.424 dinara obavezni su da do 17. maja podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak, u suprotnom čeka ih novčana kazna do 150.000 dinara, a nije isključena ni krivična odgovornost.

Da se to ne bi desilo, svi koji su zaradili više od ovog iznosa moraju filijalama svojih opština da podnesu prijavu u kojoj treba da navedu ukupan neto dohodak u 2020. godini.

Sudeći po iskustvu iz prethodnih godina ovu obavezu imaće više od 20.000 ljudi širom Srbije, najviše iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša. U dohodak, pored plate ulaze i primanja koja se dobijaju kao nadoknada za članstva u nadzornim i upravnim odborima, ali i ona koja se ostvaruju od zarada u sportu i izdavanja nekretnina ili zakupa pokretnih stvari.

Od zbira svih tih prihoda odbija se neoporezovani deo od 2.987.424 dinara, a razlika koja se dobija predstavlja dohodak za oporezivanje.

Treba da se zna da ako ste zaradili u prošloj godini više od 2.987.424 dinara ne znači da će te biti automatski oporezovani jer na to utiču brojni parametri koje Poreska uprava uzima u obzir. Tu su i olakšice koje su predviđene, a jedna od njih je da se oporezivanje umanjuje i za iznos propisanih ličnih odbitaka koji su za poreskog obveznika definisani u iznosu od 398.323 dinara, a za svakog izdržavanog člana porodice 149.371. Pri tom ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Svi ti parametri utiču na visinu poreza koji je progresivan i kreće se od 10 do 15 odsto. Naime, u slučaju da je prihod građana u toku 2020. godine bio u iznosu do šest prosečnih godišnjih zarada u Republici Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, porez se plaća po stopi od 10 odsto.

Onima čije su zarade iznad šestostruke godišnje prosečne plate, porez se zaračunava po stopi od 15 odsto.

Tako je definisano Zakonom o porezu na dohodak građana koji je istovremeno predvideo i kazne ukoliko se ne poštuje. Jedna od njih predviđa da ako ne prijavite porez u zakonskom roku ili date lažne podatke, pa čak i ako napravite grešku u prijavi, fizičko lice koje nije preduzetnik biće sankcionisano novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara.

Pored novčane sankcije poreski obveznik koji krši u ovim segmentima zakon može da dobije i kaznu zatvora do tri godine.

Kazna je još veća ukoliko izbegne plaćanje poreza iznad 1,5 miliona dinara. U tom slučaju predviđa se zatvorska kazna od jedne do pet godina i novčana kazna u pomenutom rasponu. I konačno, za lica koja izbegnu plaćanje poreza većeg od 7,5 miliona dinara predviđena je zatvorska kazna od jedne do osam godina.

Zbog toga se ne preporučuje bilo kakvo prikrivanje podataka jer Poreska uprava iz baze može da otkrije sve nepravilnosti kao i to da li ste imali obavezu podnošenja prijave koja može da se podnese u papirnom ili elektronskom obliku.

Rešenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana se izdaje u papirnoj formi, a u elektronskoj samo putem slanja u poresko sanduče poreskog obveznika na portalu Poreske uprave, i to samo za one koji daju saglasnost za ovakav vid dostave.

Nakon što dobiju rešenje, rok za plaćanje je 15 dana a svako kašnjenje biće zaračunata kamata.

Treba da se zna da je moguće produženje roka prijave godišnjeg poreza na dohodak građana, ali samo uz pismeni zahtev Poreskoj upravi, koji je podnet pre 17. maja ove godine, a razlozi odlaganja moraju biti obrazloženi i dokumentovani.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik