PUFBiH: Rok za otpis zateznih kamata ističe za deset dana

Bez autora
Apr 18 2019

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u primjeni je još deset dana, zbog toga Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31. decembrom 2016. godine, da do 5. maja 2019. godine iskoriste pogodnosti ovog zakona i oslobode se zateznih kamata.Prema odredbama ovog zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, otpisuje se u cijelosti ako obveznik glavni dug izmiri najkasnije do 5. maja 2019. godine, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

PUFBiH: Rok za otpis zateznih kamata ističe za deset danaZakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u primjeni je još deset dana, zbog toga Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31. decembrom 2016. godine, da do 5. maja 2019. godine iskoriste pogodnosti ovog zakona i oslobode se zateznih kamata.

Prema odredbama ovog zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, otpisuje se u cijelosti ako obveznik glavni dug izmiri najkasnije do 5. maja 2019. godine, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.

Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji. Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate - Obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, a za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik