pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 118.2032
USD 104.1805
CHF 103.5508
GBP 133.4122
CAD 79.1451
HRK 15.9104
BAM 60.4363
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
03.12.2017.Nezavisne Novine

Kasa javnih prihoda RS 'teška' preko dvije milijarde KM

Kasa javnih prihoda RS 'teška' preko dvije milijarde KMPoreska uprava Republike Srpske je u prvih 11 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,134 milijarde maraka, što je za 154,4 miliona KM ili osam odsto više u odnosu na isti period prošle godine, čime je za 11 mjeseci ove godine skoro dostignuta naplata za cijelu prošlu godinu kada je iznosila 2,164 milijarde maraka.

"Značajan rast je zabilježen u svim segmentima javnih prihoda, pa su tako direktni porezi i doprinosi rasli po stopi od osam procenata, dok su ostali javni prihodi veći za 10 odsto u odnosu na isti period prethodne godine", saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Kada su u pitanju direktni porezi, oni su u prvih 11 mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 428 miliona KM, što je za 30,8 miliona KM ili osam odsto više nego u istom periodu 2016. godine.

"Najveći rast u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 213 miliona maraka, što je za 17,3 miliona maraka ili devet procenata više. U posmatranom periodu porez na dobit je naplaćen u iznosu od 179,1 milion maraka, što je za skoro 10 miliona KM ili šest odsto više, dok je osjetan rast naplate zabilježen i kod prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti kojih je prikupljeno 22,8 miliona KM ili 15 procenata više", stoji u saopštenju.

U prvih 11 mjeseci ove godine doprinosi su naplaćeni u iznosu od 1,343 milijarde KM, što je za 95 miliona KM ili osam odsto više u odnosu na uporedni period. Tako je za Fond PIO naplaćeno 725,4 miliona maraka ili 41,7 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćen 521 milion maraka ili 46,6 miliona KM više.

Pored toga, solidan rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite i Zavod za zapošljavanje od šest odnosno sedam procenata više, te za Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom, gdje je naplata bila veća za 14 procenata.

Ostali javni prihodi su u posmatranom periodu naplaćeni u iznosu od 349,8 milion maraka, što je za 30,5 miliona KM ili 10 odsto više u odnosu na prvih 11 mjeseci prošle godine. Najveći rast u ovom segmentu javnih prihoda ostvaren je kod taksi i naknada koje su naplaćene u iznosu od 225,3 miliona KM ili 15 odsto više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno 22,9 miliona maraka ili 12 procenata više.

Naplaćeni prihodi po osnovu kazni u posmatranom periodu iznosili su 19,2 miliona KM ili 18 odsto više, dok je manja naplata zabilježena kod koncesionih naknada koje su u prvih 11 mjeseci ove godine naplaćene u iznosu od 32,4 miliona KM, što je za 9,2 miliona maraka manje nego u uporednom periodu.

Naime, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije u martu prošle godine smanjeni su, tj. vraćeni na nivo prije poplava, iznosi naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije i način plaćanja, što je uticalo na manju naplatu prihoda od koncesionih naknada u ovom periodu.

"Kada su u pitanju zaostale obaveze po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u prvih 11 mjeseci ove godine su naplaćene u iznosu od 13.497.143 KM, što je smanjenje za 1,38 miliona maraka. Na to je uticalo stupanje na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, koji je u primjeni od 1. januara 2017. Godine", navode u Ppreskoj upravi RS.

Inače, u prvih 11 mjeseci ove godine na području RS registrovana su 1.083 poreska obveznika-pravna lica i 2.802 poreska obveznika-preduzetnika, dok su istovremeno odjavljena 273 poreska obveznika-pravna lica i 1.085 poreskih obveznika-preduzetnika.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share