pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 117.7502
USD 104.5368
CHF 106.3399
GBP 131.0957
CAD 80.2332
HRK 15.9296
BAM 60.2047
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
08.05.2019.Dnevni Avaz

U martu smanjen broj nezaposlenih u BiH

U martu smanjen broj nezaposlenih u BiHPrema 'Statističkom pregledu stanja tržišta rada u BiH', na dan 31. marta 2019. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 423.419 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 6.634 osobe ili 1,54 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 237.719 ili 56,14 posto su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 4.648 osoba (1,43 posto), u Republici Srpskoj za 1.680 osoba (1,77 posto) i u Brčko distriktu BiH za 306 osoba (3,50 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.3.2019. godine NKV radnika je 117.036 ili 27,64 posto, PKV-NSS 7.917 ili 1,87 posto, KV 135.648 ili 32,04 posto, VKV 1.787 ili 0,42 posto, SSS 119.267 ili 28,17 posto, VŠS 6.452 ili 1,52 posto i VSS 35.312 ili 8,34 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,04 posto, te radnici sa SSS 28,17 posto.

U martu je brisano ukupno 19.964 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposlene su 13.002 osobe.

Istovremeno je za 7.697 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.985 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 819.410, a od toga je 351.830 žena. U odnosu na januar 2019. godine broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,5 posto, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,6 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2019. godine iznosila je 34,4 posto i u odnosu na januar 2019. godine smanjila se za 0,1 posto.

Kada se radi o materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih, u skladu sa važećim zakonskim propisima, u martu 2019. godine novčanu naknadu koristilo je 13.634 osoba ili 3,22 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 365.707 osoba ili 86,37 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u martu 2019. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 12.957.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih osoba. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4 posto.

Broj zaposlenih osoba veći je za 0,8 posto u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih smanjio za 12 posto, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share